مسخ تاریخ

نمایشگاه انفرادی طراحی و نقاشی کیومرث کیاست / کیوریتور زروان روح بخشان

مسخ تاریخ / زندگی همواره فراز و نشیب است و سراسر تقابل؛ از اندوه و شوربختی و تا خوشبختی و آسایش و گاه حضور توأمان رنج و سرمستی.

در هنر به این امر بسیار پرداخته شده است و یکی از هنرمندانی که همواره چنین کرده، کیومرث کیاست است.

او همواره به انسان و موقعیت های انسانی اندیشیده و در این راستا بسیار مطالعه و تأمل کرده است.
چنین است که در اغلب آثار وی تفسیری متفکرانه از وضع موجود به چشم می خورد؛
از پرتره های رنگی اکسپرسیو، پیکرهای درهم پیچیده و موجودات خیالی معلق در فضایی موهوم
تا پیکرهای رنجور و زخم خورده ی سیاه و سفید؛ حتی درختان و طراحی های انتزاعی او تفاسیری انتقادی از موقیعت فرهنگی و اجتماعیِ زمان و مکان زیست انسان هستند. تمام آثار او ذهنی هستند و از هیبتی که نشان می دهند، فراتر می روند؛ یک چهره فقط یک چهره نیست و یک درخت، تنها درخت نیست، بلکه همواره حاوی حکایتی از تاریخ اندوهبار بشر است.

کیومرث کیاست با مهارت در پردازش خیال و تصویر، از گروتسک  حاضر در جهان امروز سخن می گوید؛ برخی پیکرها و چهره های آثار او، رنج تنهایی و سرمستی رویا را توأمان بر ما نمایان ساخته و تقابل وضع موجود با آرمان  بشری را عیان می کند. در برخی  دیگر، با اغراق و دفرماسیون عناصر با   بیانی از استهزاء مدرن مواجه ایم که تصویری از حضور ما را ارائه می دهد. آری آن چه کیاست به تصویر می کشد، خود ماییم غرق در خویش و تنها مانده با تنهامان؛ مسخ در برابر تاریخ.

زروان روح بخشان

طراح پوستر: استودیو پارسی 

 

 

برای بازدید از حراج ماه گالری دنا اینجا را کلیک کنید 

https://www.denagallery.ir/shop/