چهل درزن

نمایشگاه انفرادی میکس مدیا ناصر شاکری

 «دَرزِن» در گویش طبری به معنای سوزن است.

چهل درزن روشی برای سخن گفتن و اتصال به یکدیگر و یا شاید جداشدن انسان نمادین به مثابه خود و یا دیگری است.

در دوره تولید این آثار، اسطوره هستی، جبری را که پیرو قوانین ساده است متلاشی، و خود را بر روح من تحمیل کرده است.

درنهایت برایم آشکار شد که پیش تر از هرچیز، انسان برای نجات خویشتن نیاز به وجودی اصیل دارد.

ناصر شاکری

طراح پوستر: استودیو پارسی

 

 

برای بازدید از حراج ماه گالری دنا اینجا را کلیلک کنید