زمان بین پرانتز

زمان بین پرانتز

نمایشگاه انفرادی عکس های حسنا شهرامی پور 

زمان بین پرانتز / روایتی  شخصی و درونی از مهاجرت است. تجربه زیستی متفاوت در مکانی که حسنا شهرامی پور قرابتی با آن نداشته است.

خودنگاره های حسنا ، در واقع تجربه ای  از دیده نشدن های روزمره و تلاش هنرمند در گذار از حال است!

حس عدم تعلق به محیط با  بیان فرمی و استفاده  نامتعارف از اشیاء در کنار رخوت و سستی  خود هنرمند در مدیوم عکس،

تصاویر همگن در این همزیستی جدید ایجاد کرده است.  در این مجموعه  گوشه ای از بازتاب  ذهن او از لایه های بصری

عکس عبور کرده و كمك كرده تجربیات شخصي و جدید او به درون مایه عکس ها الصاق گردد.

امير عليمى

طراح پوستر: استودیو پارسی 

 

برای بازدید از حراج ماه به لینک زیر مراجعه کنید.