اثر احسان ارجمند در حراج ماه خرداد 99

هنرمند : احسان ارجمند عنوان : از مجموعه بیگورکسیا تکنیک : طراحی ابعاد اثر بدون قاب : 20 در 30 ابعاد اثر با  قاب : 34 در 43 سال: 1396 این اثر با برآورد قیمت 1000000 تومان و با تخفیف 700000 تومان در حراج ماه خرداد 1399 گالری دنا حضور داشت.   احسان ارجمند /1361،…

اثر اوژن شیراوژن در حراج ماه خرداد 99

  هنرمند: اوژن شیراوژن عنوان: طبیعت بی‌جان تکنیک: رنگ روغن روی بوم سایزاثر: 50 در 50 سانتیمتر سال: 1397   این اثر با برآورد قیمت 5500000 تومان و با تخفیف 5000000 تومان در حراج ماه خرداد 1399 گالری دنا حضور داشت.        اوژن شیراوژن / 1356/ نقاش او نقاشی را نزد اساتیدی چون…

اثر جواد علیمحمدی اردکانی در حراج ماه خرداد 99

هنرمند: جواد علیمحمدی اردکانی عنوان: از مجموعه  ” زندگی” تکنیک: اکریلیک روی بوم سایز: 100 در 150 سال: 2015 این اثر با برآورد قیمت 27000000 تومان و با تخفیف 22000000 تومان در حراج ماه خرداد 1399 گالری دنا حضور داشت. جواد علیمحمدی اردکانی / 1348/ نقاش و استاد دانشگاه اثر حاضر در حراج ماه گالری دنا ازمجموعه…

اثر جوزپه سالواتوره باریلارو در حراج ماه خرداد 99

هنرمند : جوزپه سالواتوره باریلارو عنوان : از مجموعه ” هویت اشکال ” تکنیک : رنگ روغن و اکریلیک روی بوم سایز اثر: 80 در 80 سال: 2019   این اثر با برآورد قیمت 14000000 تومان و با تخفیف 11000000 تومان در حراج ماه خرداد 1399 گالری دنا حضور داشت.   جوزپه سالواتوره باریلارو /…

اثر حمیدرضا فرامرزی در حراج ماه خرداد 99

هنرمند : حمیدرضا فرامرزی عنوان : ازمجموعه سیاه مثل برف تکنیک : عکاسی ابعاد اثر بدون قاب : 30 در 45 ابعاد اثر با  قاب : 50 در 65 ادیشن: 1 از 5 سال: 1395 این اثر با برآورد قیمت 3000000 تومان و با تخفیف 2000000 تومان در حراج ماه خرداد 1399 گالری دنا حضور…

اثر داوود امدادیان در حراج ماه خرداد 99

هنرمند : داوود امدادیان عنوان : بدون عنوان تکنیک : رنگ روغن روی بوم ابعاد اثر بدون قاب : 48 در 69 ابعاد اثر با  قاب : 60 در 81 سال: دهه 50 شمسی   این اثر با برآورد قیمت 12000000 تومان و با تخفیف 9000000 تومان در حراج ماه خرداد 1399 گالری دنا حضور…

اثر علی‌اکبر صنعتی در حراج ماه خرداد 99

هنرمند : علی اکبر صنعتی عنوان : بدون عنوان تکنیک : آبرنگ ابعاد اثر بدون قاب : 50 در 70 ابعاد اثر با  قاب : 60 در 75 سال: 1375 این اثر با برآورد قیمت 16000000 تومان و با تخفیف 12000000 تومان در حراج ماه خرداد 1399 گالری دنا حضور داشت.   علی اکبر صنعتی…

اثر سپیده عابدی در حراج ماه خرداد 99

هنرمند: سپیده عابدی عنوان: تاوان جبر تکنیک: سیاه قلم روی بوم سایز: 20در 20 سال: 1398 این اثر با برآورد قیمت 500000 تومان و با تخفیف 400000 تومان در حراج ماه خرداد 1399 گالری دنا حضور داشت.   سپیده عابدی / 1363، تهران / نقاش دارای مدرک کارشناسی تصویر سازی، عضو انجمن نقاشان ایران 3…

اثر علی صادقی در حراج ماه خرداد 99

هنرمند : علی صادقی عنوان : از مجموعه ” از پیش از این” تکنیک : اکریلیک روی بوم سایزاثر: 120در 150 سال: 1395 این اثر با برآورد قیمت 14000000 تومان و با تخفیف 9000000 تومان در حراج ماه خرداد 1399 گالری دنا حضور داشت.       علی صادقی/ 1355، ایلام/ نقاش علی صادقی هنرمندی…