توماس پولاک آنشوتز

توماس پولاک آنشوتز 1851-1912 توماس پولاک آنشوتز نقاش واقع گرا و معلم آمریکایی بود. موسس مدرسه داربی و رهبر آکادمی هنرهای زیبای پنسیلوانیا، آنشوتز به خاطرجایزه های بسیاری که در کشیدن پرتره به دست آورده بود  و همچنین دوستی مشترک با توماس اوکینز شناخته شده بود. ” ظهرهای آهنین ” The Ironworker’s Noontime مشهورترین نقاشی…