سینا یعقوبی
سینا یعقوبی

متولد 1348
فارغ التحصیل دکترای دندانپزشکی  با پایان نامه تحت عنوان ” نور و رنگ در دندانپزشکی”
کار بر روی مجموعه ی موتیف های اسلیمی و طراحی مقبره ی بایزید بسطامی
نمایشگاه انفرادی موتیف های اسلیمی با عنوان “قرینه زدایی از یک امکان ” در گالری صا
شرکت در نمایشگاه گروهی درفستیوال ” فاین آرت گالری” دوبی
شرکت در” آرت فیر پارما ”
شرکت در نمایشگاه گروهی رم ایتالیا ” فندریا دل آرته”
شرکت در رویداد پترنیتکچر
طرح برگزیده بخش عمومی” رویداد پترنیتکچر” در فرهنگسرای نیاوران
مجموعه فتومونتاژ با عنوان” دازاین 2120253102
نمایشگاه نقاشی انفرادی “سدوم و عمورا” در گالری دنا
عضو شورای سیاستگذاری نشریه پشت بام
عضو شورای نویسندگان نشریه پشت بام

نمایشگاه انفرادی نقاشی سدوم و عمورا، گالری دنا،1398

سدوم و عمورا

سدوم و عمورا