حبیب فرشباف
pic - حبیب فرش باف

در تیر ماه سال 1342 در سن 19 سالگی پس از گرفتن دیپلم طبیعی  به عنوان معلم سپاه دانش به روستاهای منطقه قره داغ آذربایجان رفت و تا سال 1353 در آنجا ماندگار شد.

عکس های نمایشگاه ” از کرانه های ارس ” حاصل هده ین سالهایی ست که ایشان آنجا معلم بودند.

نمایشگاه انفرادی عکاسی ، از کرانه های ارس ، گالری دنا ، 1398

از کرانه های ارس عکس های حبیب فرشباف از روستاهای آذربایجان دهه 40

از کرانه های ارس