جواد علیمحمدی اردکانی

جواد علیمحمدی اردکانی

جواد علیمحمدی اردکانی / 1348/ نقاش و استاد دانشگاه

اثر حاضر در حراج ماه گالری دنا ازمجموعه ” زندگی ” ایشان است که در سال 1398 در گالری فرمانفرما به
نمایش گذاشته شده است.

مجموعه زندگی کوششی است برای افشا نمودن طبیعت، نه از راه شفاف سازی بازنمایانه طبیعت، بلکه از مسیردر افتادن با همان پیچیدگی رازهایی که چون مه پیش روی درختان گسترش می باید و تلاش ما را برای کشف درختان از ورای این غبار ابهام آمیزی که میان ما و درختان حائل شده به یک مکاشفه تبدیل می کند. جایی که نگاه ما بهای بت غِر یب درختان رو به رو می شود. در هنگامه ای که درختان آزادی خواهانه در جدال با تقدیر طبیعی و انسانی نمو شایسته‌ی خود را یافته اند. این پدیدار های شگفت، بر خلاف درختانی که به دست تیغ و هرس؛ شمایلی ساختگی می یابند و قدرت خود برای نمایش اقتدار هیولاوش خویش را از دست می‌دهند ، با پیچشی قهرآمیز در تنه و بلندا بیانی از فناناپذیری عصیانگرانه را نمادین می کنند.

برای دیدن اثر به لینک زیر مراجعه کنید.

مشاهده همه 1 نتیجه