علی صادقی

علی صادقی

علی صادقی/ 1355، ایلام/ نقاش

علی صادقی هنرمندی است که از اوایل دهه 70 خورشیدی، به خوشنویسی روی آورد و پس از کسب رتبه ممتاز انجمن خوشنویسان ایران، مدت 6 سال در این انجمن به تدریس پرداخت. پس ازتجارب متفاوت و با نگاهی انتقادی
به رویکردهای سنتی خوشنویسی، به نقاشی روی آورد. او که دانش آموخته رشته نقاشی دانشکده هنرهای زیبای
دانشگاه تهران است، تجربیات مختلفی در نقاشی داشته و آثار او شامل نقاشی های فیگوراتیو، اکسپرسیو و
انتزاعی است. شیوه غالب و آثار او به اکسپرسیونیسم انتزاعی نزدیک است و مضامین اجتماعی به ویژه
تبعات جنگ، موضوع عمده نقاشی های او است.

اثر حاضر در حراج ماه گالری دنا از مجموعه «از پیش از این» در سال 95 در گالری ساربان به نمایش در آمد و نمایان گر رویکرد تثبیت شده علی صادقی در نقاشی است. وی در گزاره ای بر این آثار نوشته است «این مجموعه را فاجعه نظام بخشیده است؛ یا شاید از نظام خالی کرده است. این کارها خاصل تلنبار مکرر خاطرات در ذهن است؛ نوعی بیرون زدگی آمیخته با تامل، همراه با رنج مضاعف دوباره اندیشیدن.

برای دیدن اثر به لینک زیر مراجعه کنید.

مشاهده همه 1 نتیجه