علی اکبر صنعتی

علی اکبر صنعتی

علی اکبر صنعتی /1295-1385، کرمان/  مجسمه ساز و نقاش

علی اکبر صنعتی در پانزده سالگي جهت فراگيری هنر به مدرسه صنايع مستظرفه با مدیریت کمال‌المک رفت و
زير نظر استادانی چون ابوالحسن‌خان صديقی، علی رخساز، علی‌محمد حيدريان، اسماعيل آشتيانی و آلبرت هونمان
به تحصيل هنر پرداخت.

استاد صنعتی در نیمه دوم عمر، میان نقاشی رنگ و روغن و آبرنگ؛ به فکر اعتبار بخشیدن به نقاشی آبرنگ افتاد.
به گونه ای که آرام آرام آبرنگ‌هایش منزلت مکتب شدن را یافت.
مکتب نوین آبرنگ استاد تحولی بود بنیادین و شگفت انگیز که بی اغراق نسلی را در عرصه نقاشی رهرو خویش ساخت.
او تنها هنرمندی در ایران است که نامش روی دو موزه ثبت شده است.
موزه‌ای در کرمان که بر سردرش نوشته‌اند موزه علی اکبر صنعتی و دیگر موزه‌ای که گرچه نامش بر بالای آن نیست اما همه آن را به نام موزه صنعتی تهران می‌شناسند.
با آن‌که وی بیشتر با مجسمه‌هایش شناخته می‌شود، اما تأثیر مهمی نیز بر تکنیک نقاشی رنگ‌روغن و آبرنگ  در هنر نقاشی ایران گذاشته است

اثر حاضر در حراج ماه گالری دنا از مجموعه آبرنگ های دهه ی 40 ایشان است

برای دیدن اثر به لینک زیر مراجعه کنید

مشاهده همه 1 نتیجه